Ochrona kasztanowców

W dniu 3 kwietnia 2017 r. Gmina Ornontowice podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Ochronę kasztanowców rosnących na terenie Parku Gminnego. Umowa dotacji (w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych) obejmuje ochronę 9 drzew gatunku kasztanowiec biały, przed szkodnikiem – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Celem zadania jest zmniejszenie populacji szkodnika i jego eliminacja, co przyczynia się do zachowania żywotności kasztanowców i poprawy ich kondycji.
Realizacja zadania obejmuje: trzykrotny montaż taśm lepowych na pniach kasztanowców, służących do wyłapywania szkodnika; trzykrotny montaż na pniach drzew wabików feromonowych mających na celu zwabianie samców szrotówka; zdjęcie opasek lepowych oraz uporządkowanie terenu.