Projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice

W załączeniu zamieszczamy Obwieszczenie Wójta Gminy Ornontowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ornontowice