Informacja dot. rejestru TERYT i rejestru Regon w Internecie

Informacja z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Przekazujemy informacje przesłane przez Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu rejestrów: TERYT i REGON. W załączeniu skan folderu informacyjnego (załącznik 1) pt.: „Rejestr TERYT i rejestr Regon w Internecie”, w którym znajdują się informacje na temat kanałów dostępu do danych rejestrów urzędowych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz krótki opis dostępnych za ich pomocą funkcjonalności.

W folderze znajdą Państwo również adres nowej witryny internetowej rejestru TERYT uruchomionej 31 marca 2017 r., pod którym dostępne są m. in. zmodernizowane funkcje przeglądania, pobierania czy wyszukiwania danych. Tym samym zaprzestano utrzymywania dotychczasowych rozwiązań służących udostępnianiu danych z rejestru TERYT dedykowanych użytkownikom indywidualnym. Użytkownikom systemowym rekomenduje się korzystanie z uruchomionej w 2015 r. usługi sieciowej – Interfejsy API.

Jednocześnie, mając na uwadze czas potrzebny na dostosowanie się do nowych rozwiązań (zmiana formatu plików XML), w nowej witrynie rejestru TERYT w zakładce:

Pobieranie – pliki pełne”(http://eteryt.stat.gov.pl→Baza TERYT→Dla użytkowników indywidualnych→Pobieranie→Pliki pełne) pod odnośnikiem „Katalog ulic – pliki pełne wg dotychczasowej struktury xml” lub bezpośrednio pod adresem:

http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/uzytkownicy_indywidualni/pobieranie/pliki_pelne_dodatkowy.aspx, została udostępniona podstrona, która umożliwia użytkownikom indywidualnym pobieranie plików z katalogiem ulic w dotychczasowym formacie XML.

Pliki zamieszczane we wskazanej wyżej lokalizacji będą aktualizowane zgodnie z cyklem aktualizacji katalogu ULIC do 29 września 2017 r. Po upływie tego terminu pliki będą dostępne wyłącznie w formacie XML zastosowanym w nowej opcji pobierania.

Załącznik nr 1 – folder informacyjny GUS pt. Rejestr TERYT i rejestr REGON w Internevie.(6692516_4874338)