“Niecodzienne spotkania z książką, czyli…” – realizacja projektu MKDiN

Od czerwca do listopada 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach, w partnerstwie z Fundacją Szafa Gra i we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice, będzie realizowała projekt pt. “Niecodzienne spotkania z książką, czyli warsztaty teatralno-literackie dla dzieci”.

Zadaniem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych, stosując alternatywną formę czytania w postaci małego spektaklu teatralnego.

W ramach zadania zorganizujemy dla dzieci interaktywne spektakle teatralno-literackie oraz warsztaty z podstaw aktorstwa, ilustracji i opowiadania, tworzenia scenariuszy opowieści, scenograficzno-plastyczne i reżyserskie, prowadzone przez wykwalifikowane osoby z dziedziny teatru, pedagogiki teatru, animacji kulturalnej i plastyki. W wyniku tych działań powstaną mini-spektakle lokalnych opowieści w konwencji teatru Kamishibai, które dzieci zaprezentują przed mieszkańcami, a w czytelni biblioteki zostanie zorganizowana wystawa fotograficzna.

Celem zadania jest poprawa dostępu do książki poprzez działania teatralne i literackie zarazem oraz wzmocnienie pozycji biblioteki w środowisku lokalnym jako instytucji animującej kulturę czytelniczą i teatralną, ze wskazaniem na jej twórczy charakter.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Partnerstwo dla Książki 2017.