Zaproszenie na wyjazd studyjny do Puław

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza rolników, przedsiębiorców rolnych oraz doradców rolnych na jednodniowy wyjazd studyjny w dniu 7 czerwca 2017 r. do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017, w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich podejmujący tematykę INNOWACYJNYCH SPOSOBÓW OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH.

Dzięki uczestnictwu w powyższym wyjeździe rolnicy oraz doradcy rolni będą mogli zapoznać się z podstawami teoretycznymi emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze, a także z innowacyjnymi niskowęglowymi praktykami rolniczymi wprowadzanymi w Zakładach Doświadczalnych IUNG.

Szczegóły: http://www.czwa.odr.net.pl/home/54-kategoria/dzialy/dzia%C5%82-rolnictwa-ekologicznego-i-ochrony-%C5%9Brodowiska/2153-zaproszenie-na-wyjazd-studyjny-do-pu%C5%82aw-innowacyjnych-sposob%C3%B3w-ograniczania-niskiej-emisji-gaz%C3%B3w-cieplarnianych-na-obszarach-wiejskich.html