Informacja dot. projektu „Zostań spawaczem!”

Przekazujemy informację, która wpłynęła do tut. Urzędu Gminy z Zakładu Doskonalenia Kadr KOMAG Sp. z o.o.  dotyczącą uzyskanego przez ww. firmę dofinansowania  na realizację projektu „Zostań spawaczem!” nr WND-POWR.01.02.01-24-0099/16 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który nadzoruje Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Projekt skierowany jest do 48 osób pozostających bez pracy w wieku 18  – 29 lat, nie kształcących się i nie szkolących się z woj. śląskiego, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji spawacza w metodzie MAG 135 lub TIG 141 potwierdzonych Świadectwem Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza Instytutu Spawalnictwa oraz odbyciem płatnego stażu zawodowego w wymiarze 3 miesięcy, a następnie uzyskaniem zatrudnienia. Dodatkowe kwalifikacje spawalnicze mogą stanowić uzupełnienie do uzyskanego wykształcenia zdobytego w formach szkolnych i zwiększyć szanse zatrudnienia.

Projekt realizowany będzie od 1.08.2017 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnictwo kobiet jak i osób z niepełnosprawnościami będzie premiowane na etapie rekrutacji.

W przypadku dodatkowych pytań lub chęci odbycia spotkania w sprawie projektu prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Panią Marzeną Fołda lub specjalistą ds. administracyjnych Panią Justyną Juroszek pod numerem telefonu 32 23 74 820 lub e-mail: spawacz@zdk-komag.pl.

Wszelkie informacje o projekcie możecie Państwo znaleźć pod adresem: www.zdk-komag.pl w zakładce „Projekty unijne”.