Informacja o budowie bulodromu

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 21 czerwca 2017 r. została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą Budowa bulodromu i siłowni na świeżym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Parku Gminnego.

W ramach zadania zrealizowany będzie następujący zakres:

  1. Roboty przygotowawcze – ziemne.

  2. Komunikacja – alejka spacerowa.

  3. Bulodrom – boisko do gry w bule o wymiarach 15m x 4m.

  4. Siłownia plenerowa 8 zestawów po 2 urządzenia.

  5. Plac zabaw – wydzielona i ogrodzona strefa zabaw dla najmłodszych.

  6. Mini golf – boisko do minigolfa z 8 dołkami.

Wyżej wymieniona część zostanie zrealizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Ponadto, w ramach środków własnych z budżetu Gminy Ornontowice zostaną zrealizowane:

  1. Kręgielnia – tor do gry w kręgle o wymiarach 12,5m x 1,2m.

  2. Elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery, szafy na rekwizyty.

  3. Nasadzenia – roślinność ochronna i parkowa.

  4. Część elektryczna – oświetlenie 7 lamp.

W najbliższym czasie Wykonawca zamówi wyżej wymienione urządzenia, natomiast prace w terenie zostaną rozpoczęte w miesiącu sierpniu 2017 r.