Przebudowa ul. Zamkowej

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż została podpisana umowa na wykonanie Przebudowy ul. Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK „Budryk” do granicy z Czerwionką – Leszczyny, etap II (od nr 14 do nr 34). Zadanie zostanie sfinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, środków Powiatu Mikołowskiego oraz Gminy Ornontowice. Prowadzącym zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych. Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

– wymiana nawierzchni jezdni w szerokości 9m wraz z odcinkową wymianą konstrukcji jezdni,

– wyznaczenie po obu stronach jezdni pasów ruchu szerokości 1,5m dla rowerzystów,

– wymiana nawierzchni chodników szerokości 1,5 – 2m po obu stronach jezdni,

– wymiana nawierzchni zjazdów do posesji,

– budowa zatoki autobusowej,

– modernizacja kanalizacji deszczowej,

– wprowadzenie nowego oznakowania pionowego oraz poziomego.

Przebudowa II etapu ul. Zamkowej jest jednym z kolejnych etapów modernizowanych dróg na terenie Gminy Ornontowice poprawiając tym samym bezpieczeństwo ruchu kołowego jak i pieszych poruszających się na terenie gminy. Termin realizacji zadania – do końca października br.