Informacja dotycząca programu „Rodzina 500+”

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż osoby zainteresowane programem rządowym „Rodzina 500+” mogą od 1 sierpnia 2017 r. składać wnioski na okres świadczeniowy 2017/2018 w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach na ul. Żabik 9 lokal 9

  • elektronicznie wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu Emp@tia (serwis zewnętrzny) posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAPPUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

oraz u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach w siedzibie na ul. Żabik 9 lokal 9.

 

Informujemy, że od 01.08.2017 r. pracownicy realizujący program „Rodzina 500+” będą przyjmować wnioski w następujących godzinach:

Poniedziałek, Wtorek: 7:00 – 15:00

Środa : 7:00 – 17:00

Czwartek : 7:00 – 15:00

Piątek: 7:00 – 13:00

WAŻNE !

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.