Zaproszenie na pokaz pracy maszyn rolniczych

W załączeniu zaproszenie na pokaz maszyn, którego współorganizatorem jest ŚODR oddział Mikołów.

zaproszenie