Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Przekazujemy informację dot. planowanych wyłączeń energii elektrycznej:

Ornontowice: Zwycięstwa 224 do 252, 173 do 205; Kolejowa 122 do 140, 181 do 195.

Rozpoczęcie: 29/08/2017 08:30:00
Zakończenie: 29/08/2017 16:00:00