Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 4 września 2017r.
Klasy I wraz z rodzicami, klasy II godzina 1030 w sali gimnastycznej gimnazjum.
Klasy III, IV, V i VI godzina 800 w klasach z wychowawcami.
Klasy VII oraz II i III gimnazjum godzina 900 w sali gimnastycznej gimnazjum.

 

 

Ponadto Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego informuje, że 1 września 2017r. odbędzie się rozpoczęcie roku dla przedszkola w godzinach zdeklarowanych przez rodziców.
W tym dniu rozpoczynają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.