5. rocznica ustanowienia Św. Michała Archanioła Patronem Miejscowości i Gminy Ornontowice

29 września br. obchodzimy 5. rocznicę ustanowienia Św. Michała Archanioła Patronem Miejscowości i Gminy Ornontowice.

Przypomnijmy sobie, jak do tego doszło.

Dokładnie 29 czerwca 2011 roku Rada Gminy Ornontowice przyjęła Uchwałę zawierającą oświadczenie o ustanowieniu Św. Michała Archanioła Patronem Gminy oraz ustanowieniu dnia 29 września Świętem Patrona Gminy. Wybór trafny, ponieważ Święty Michał Archanioł od prawie 800 lat nieprzerwanie towarzyszy i opiekuje się mieszkańcami Ornontowic w neogotyckim kościele i parafii pod tym samym wezwaniem. W okresie reaktywowania gminy uchwalono herb, na którym znajduje się orzeł górnośląski oraz Św. Michał Archanioł.

Po podjęciu uchwały wystąpiono ze stosownym wnioskiem do Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej, zawierającym prośbę o poparcie przez Arcybiskupa wyboru Św. Michała Archanioła jako Patrona Gminy Ornontowice oraz potwierdzenie tego wyboru przez Kongregację do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W maju br. kancelaria Urzędu Gminy Ornontowice otrzymała od Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie, mocą uprawnień przyznanych jej przez Papieża Benedykta XVI, pismo potwierdzające, iż wniosek z jakim zwrócili się duchowieństwo i wierni naszej gminy jest jak najbardziej słuszny i w związku z tym Kongregacja przychylając się do prośby stwierdziła, iż Święty Michał Archanioł jest Patronem  u Boga Miejscowości i Gminy Ornontowice.

29 września 2012 r. o godz. 18.00 podczas uroczystej Mszy Świętej, koncelebrowanej przez Arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolitę Katowickiego, Święty Michał Archanioł został ogłoszony Patronem Ornontowic.
W trakcie Mszy Św. Metropolita Katowicki abp Wiktor Skworc wręczył ornontowickim władzom samorządowym dokument Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

 

Z okazji 5. rocznicy ustanowienia Patronatu serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą celebrowaną w intencji mieszkańców Ornontowic w piątek 29 września br. o godz. 17.00.