Budowa ulicy Brzozowej

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż rozpoczęły się prace związane z budową drogi gminnej – ul. Brzozowej, łączącej ul. Dworcową z ul. Grabową.

Prace obejmują budowę :
– drogi i chodnika wraz z elementami uspokojenia ruchu,
– zjazdów indywidualnych do posesji,
– kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
– oświetlenia ulicznego.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.