I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 16 października 2017 roku w Urzędzie Gminy Ornontowice przy ul. Zwycięstwa 26a (sala 301).

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto depozytowe Urzędu Gminy Ornontowice nr 28 8454 1053 2001 0011 0695 0009 w taki sposób, aby najpóźniej na 4 dni przed dniem,w którym odbywa się przetarg, tj. w dniu 12 października 2017 r., było zaksięgowane na koncie Gminy. Do przetargu dopuszczone zostaną tylko osoby, które prawidłowo dokonały wpłaty wadium.

Szczegóły: https://www.bip.ornontowice.pl/res/serwisy/pliki/15854054?version=1.0