Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Przekazujemy informację dot. planowanych wyłączeń energii elektrycznej:

Ornontowice: Kolejowa, nr parzyste od 60 do 66, nieparzysty 99, ul. Pośrednia 103, 105, 103.

Rozpoczęcie: 20/09/2017 07:00:00
Zakończenie: 20/09/2017 15:00:00