Studium Transportowe dla Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – badania ankietowe

Od 3 października trwają badania ankietowe sprawdzające jak mieszkańcy w Gminie Ornontowice przemieszczają się do pracy, szkoły czy na zakupy. Ankieterzy realizują wywiady w 52 gospodarstwach domowych. Badanie jest całkowicie anonimowe, co oznacza, że żadne informacje zebrane podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby.

Zebrane wyniki zostaną wykorzystane do zbudowania modelu ruchu, który posłuży do usprawnienia działania systemu komunikacji zbiorowej w tym: efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury, planowania przebiegu nowych dróg samochodowych, kolejowych
i rowerowych oraz rozbudowy stref mieszkaniowych i gospodarczych. Ponadto wspomogą one tworzenie nowych połączeń komunikacyjnych i punktów obsługi pasażerów a także przyczynią się do zminimalizowania negatywnego wpływu systemu transportowego na środowisko.

Dodatkowe informacje nt. Studium dostępne są też na stronie internetowej projektu www.studiumtransportowe.pl.

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Każdy ankieter będzie posiadał imienny identyfikator, a w razie wątpliwości jego tożsamość będzie można potwierdzić pod numerem bezpłatnej infolinii KZK GOP: 800 16 30 30 lub na stronie internetowej projektu www.studiumtransportowe.pl w zakładce „Sprawdź ankietera”.