Akcja „Zima”

W okresie zimowym drogi gminne, przystanki autobusowe oraz parkingi będą utrzymywane jako białe przejezdne z podziałem na 3 rewiry, odśnieżane przy użyciu 3 ciągników rolniczych o mocy co najmniej 80 KM, wyposażonych w skrętne pługi śnieżne.

Rewir 1. Bankowa, Boczna, Cicha, Graniczna, Jasna, Krótka, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Słoneczna Solarnia, Zachodnia, Kwiatowa, Myśliwska;

Rewir 2. Kolejowa, Marzankowice, Okrężna, Polna, Pośrednia;

Rewir 3. Działkowa, Grabowa, Bukowa, Cyprysowa, Hutnicza, Jarzębinowa, Klasztorna, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Karola Miarki, Świerkowa, Tartaczna, Żabik, Skośna, Akacjowa.

Za utrzymanie stanu dróg gminnych odpowiedzialność ponosi Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26. W sprawach związanych z akcją „Zima” należy kontaktować się z pracownikiem ZGKiW, oddelegowanym do pełnienia dyżuru (tygodniowa rotacja pracowników pełniących dyżur) pod numerem telefonu 501-548-282, czynnym całodobowo.

Zimowe utrzymanie chodników przylegających do posesji zabudowanych należy do właścicieli tych posesji. Gmina Ornontowice w celu poprawy i ujednolicenia standardu utrzymania chodników w ciągach głównych dróg Ornontowic, podobnie jak w latach poprzednich, będzie prowadzić prace związane z odśnieżaniem chodników przy użyciu mikrociągników wyposażonych w skrętne pługi śnieżne.

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ornontowice tj. ul. Chudowska, Dworcowa, Orzeska, Zamkowa, Zwycięstwa, odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8.

Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Ornontowice tj. ul. Bujakowska, odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach z siedzibą przy ul. Lechickiej 24.