IV rata podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o IV racie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, której termin płatności upływa 15 listopada 2017 r.