Informacja o projekcie współfinasowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z otrzymaną prośbą, zamieszczamy poniżej informację na temat projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanego do dorosłych, pracujących mieszkańców województwa śląskiego, realizowanego w ramach osi priorytetowej 11.4 – Podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z zakresu języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) oraz kompetencji cyfrowych.

Podstawowe informacje dotyczące projektu

Więcej informacji:

Centrum Szkoleniowe MASTERLANG
Kasprowicza 3/5, 31- 523 Kraków
tel. +48 533 324 849
e-mail: biuro@masterlang.pl