Prace geodezyjne na terenie gminy

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż rozpoczęły się prace geodezyjne związane z aktualizacją map przy następujących ulicach: Bankowa, Boczna, Cicha, Chudowska, Jasna, Klasztorna, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Pośrednia, Słoneczna, Solarnia, Spokojna, Zachodnia, Zwycięstwa.

Prace prowadzone są w związku z wykonywanym projektem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w centralnej i północnej części gminy. Wobec powyższego prosimy o umożliwienie pracy geodetom oraz udostępnienie swoich działek celem dokonania niezbędnych pomiarów.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.