Ankietowe badania w gospodarstwach domowych

Główny Urząd Statystyczny realizuje reprezentacyjne badania ankietowe, przeprowadzane przez ankieterów w gospodarstwach domowych. Każdy respondent może sprawdzić autentyczność legitymacji i tożsamość ankietera.