Czujniki jakości powietrza w Ornontowicach

W ostatnich dniach w Ornontowicach zostały uruchomione czujniki jakości powietrza, które zostały zainstalowane na budynkach zaplecza boisk Orlik przy ul. Akacjowej i ul. Okrężnej oraz na budynku Urzędu Gminy.
Zakup dwóch czujników sfinansowała Gmina, a trzeci zakupiony został z funduszy powiatu, który sfinansował również montaż na terenie każdej z pięciu gmin powiatu mikołowskiego jednego czujnika.
Sensory jakości powietrza na bieżąco mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza a dane te są wizualizowane na mapie online.
Aktualne informacje o stanie jakości powietrza można także monitorować na stronie Airly lub za pomocą aplikacji w wersji mobilnej na Androida oraz iOS-a dostępnej na platformach Google Play i App Store.
Aktualne pomiary z terenu Ornontowic
https://map.airly.eu/pl/#latitude=50.17074&longitude=18.77564

Czujniki jakości powietrza