Zestawienie zadań inwestycyjnych na 2018 r.

W załączeniu przedstawiamy zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do prowadzenia przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w roku 2018.
Zadania 2018