Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z Uchwałą Nr XL/345/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28.02.2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Ornontowice, od 1 kwietnia 2018 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty będzie wynosiła:

  • za pierwsze pięć osób stawka opłaty wynosi 15,00 zł miesięcznie/osobę,
  • za szóstą i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 7,50 zł miesięcznie/osobę.

Ustalono wyższą stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 30,00 zł miesięcznie/osobę.

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Do mieszkańców zostaną wysłane zawiadomienia o obowiązującej od 01.04.2018 r.  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowych informacji udziela Zakład Gospodarki Zasobami Gminy, tel. 32 235 45 45.

Odpowiedzialny za informację: Michał Ciepły