Informacja Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” informuje, iż zakończył się pierwszy nabór wniosków o powierzenie grantów, dedykowany w głównej mierze organizacjom pozarządowym. W odpowiedzi na ogłoszony nabór do biura LGD wpłynęło łącznie 18 wniosków, z czego do dofinansowania wybrano 16 z nich, na łączną kwotę 192 507,00 zł. Na ich podstawie LGD opracuje wspólny projekt grantowy, który następnie wraz ze złożonymi wnioskami zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego celem oceny.

Już teraz informujemy, iż kolejny nabór na granty planujemy przeprowadzić we wrześniu br., w ramach przedsięwzięcia nr 11 – Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej – zasoby materialne, infrastruktura. W ramach przedmiotowego naboru przewiduje się możliwość wyposażenia podmiotów działających w sferze dziedzictwa lokalnego. O szczegółach będziemy Państwa informować już niebawem. Zachęcamy zainteresowane podmioty do śledzenia strony internetowej Stowarzyszenia – www.lgdziemiapszczynska.pl

Obecnie zostały ogłoszone kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach tzw. projektów indywidualnych – szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://www.lgdziemiapszczynska.pl/0,1055,nabor-wnioskow-w-okresie-9-23-04-2018-r,artykul,wiadomosci.html