Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że termin do złożenia zeznań o wysokości dochodów osiągniętych w 2017r. oraz do wpłaty wynikających z nich zobowiązań upływa w dniu 30.04.2018r.
Zeznania podatkowe można złożyć w następujący sposób:
1. przesłać drogą elektroniczną korzystając z portali: https://www.finanse.mf.gov.pl/ lub https://www.finanse.mf.gov.pl/strona-glowna
2. przesłać do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Hubera 4,
3. złożyć osobiście w siedzibie organu podatkowego w godzinach pracy Urzędu, tj.:
– w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 18.00
– od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
– w dniach 26 i 27 kwietnia 2018r. w godzinach od 7.00 do 17.00.
W siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie przygotowane zostało stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, gdzie można złożyć zeznanie drogą elektroniczną.

W dniu 11 kwietnia 2018r. w Urzędzie Gminy Ornontowice w godzinach od 10:30 do 14:30 zostanie uruchomiony specjalny punkt rozliczenia PIT, w którym pracownicy urzędu skarbowego pomogą w elektronicznym złożeniu zeznania podatkowego.

Wpłat kwot rocznego podatku dochodowego należy dokonywać:
– na konto Urzędu Skarbowego w Mikołowie: NBP O/O KATOWICE Nr 81 1010 1212 3068 4122 2300 0000 lub
– w punkcie kasowym Mikołowskiego Banku Spółdzielczego mieszczącym się w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie, czynnym w dniach pracy Urzędu w godzinach:
poniedziałek od 7.30 do 16.00
wtorek-piątek od 7.30 do 14.00
Informacje dotyczące rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskać można pod numerami telefonów:
– Urzędu Skarbowego w Mikołowie: 32 3246 120
– Krajowej Informacji Podatkowej:
  • 801 055 055 dla połączeń z telefonów stacjonarnych
  • 22 330 0330 dla połączeń z telefonów komórkowych
  • 48 22 330 0330 dla połączeń z zagranicy
Na Portalu Podatkowym została uruchomiona usługa „Zadaj pytanie”, gdzie można napisać e-mail do ekspertów z Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie rozliczenia PIT. Aby otrzymać odpowiedź do 30 kwietnia 2018r. należy zadać pytanie najpóźniej do 24 kwietnia 2018r.

Barbara Cieniawska-Lenard

tel.: 32 3246 233

Urząd Skarbowy w Mikołowie