Nabór wniosków w okresie 9-23.04.2018 r.

Informacja STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania “Ziemia Pszczyńska”

Źródło: http://www.lgdziemiapszczynska.pl/0,1055,0,artykul,wiadomosci.html

Szanowni Państwo,
zgodnie z harmonogramem naborów w dniu 23.03.2018 r. ogłaszamy nabory wniosków nr 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018 i 12/2018. Wnioski będą przyjmowane w dniach od 9.04.2018 r. do 23.04.2018 r.

w ramach konkursów:
• Nabór nr 6/2018 na Przedsięwzięcie nr 1 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE – RÓŻNE – rozwijanie działalności gospodarczej
• Nabór nr 7/2018 na Przedsięwzięcie nr 5 OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE – rozwijanie działalności gospodarczej
• Nabór nr 8/2018 na Przedsięwzięcie nr 8 SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY-WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE – rozwijanie działalności gospodarczej
• Nabór nr 9/2018 na Przedsięwzięcie nr 3 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁPRACY, MARKA LOKALNA
• Nabór nr 10/2018 na Przedsięwzięcie nr 9 KUŹNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO
• Nabór nr 11/2018 na Przedsięwzięcie nr 10 LOKALNY EKO-BALANS, NOWA ENERGIA, DOBRY KLIMAT
• Nabór nr 12/2018 na Przedsięwzięcie nr 11 DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ, ZASOBY MATERIALNE, INFRASTRUKTURA

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów znajdą Państwo w zakładce KONKURSY/ogłoszenia 2018 w poszczególnych podzakładkach dot. określonego przedsięwzięcia w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – oraz dot. określonego zakresu z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze zm.

Wnioskodawców prosimy zatem o zapoznanie się z poszczególnymi ogłoszeniami o naborach i wybranie naboru zgodnego z założeniami Państwa projektu.