Proponowane zmiany na linii 636 i 710

Uprzejmie informujemy, że do KZK GOP wpłynął wniosek pasażera, dotyczący usprawnienia dojazdu z Ornontowic i Orzesza do Gliwic w dni wolne od pracy. Obecnie w większości przypadków realizacja połączenia przesiadkowego z linii nr 636 na linie jadące do Gliwic wiąże się z koniecznością oczekiwania na przesiadkę od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku podróży powrotnej – z Gliwic w kierunku Orzesza.

Realizacja wniosku wymagałaby wprowadzenia zmian godzin odjazdów w rozkładach jazdy linii 636 i 710.

W związku z powyższym prosimy do 14 marca br. pasażerów w/w linii o opinię w sprawie wdrożenia zaproponowanych zmian (informację można przesłać na adres: ug@ornontowice.pl).

W załączeniu projekty rozkładów jazdy linii 636 i 710: propozycja – 636_710