Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia – kodowanie ulgi

W dniu 04.04.2018 r. Wójt Gminy Ornontowice podpisał umowę z KZK GOP Katowice na wykup usługi polegającej na wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Ornontowice. W związku z powyższym od 05.04.2018 r. można już zakodować 100% ulgi uczniowskiej na kartach ŚKUP.

Potwierdzenie zamówienia karty należy zachować w pliku elektronicznym na komputerze i/lub wydrukować. Będzie ono potrzebne, jeżeli w trakcie odbioru karty pojawią się niezgodności danych lub karta nie zostanie dostarczona.

Przypominamy, że przy odbiorze karty niezbędne jest okazanie legitymacji szkolnej (na tej podstawie następuje weryfikacja poprawności danych na karcie – w tym ulgi). Wybór miejsca odbioru zależy tylko i wyłącznie od pasażera. Na stronie internetowej znajduje się wykaz Punktów Obsługi Klienta www.portal.kartaskup.pl, w których można złożyć wnioski lub odebrać karty ŚKUP.