Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ornontowice

Na podstawie art. 19 pkt 6 Ustawy Prawo Energetyczne wykłada się do publicznego wglądu treść projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ornontowice.
  1. Obwieszczenie Wójta
  2. Projekt Założeń – Gmina Ornontowice