Sesja Rady Gminy – 30 maja

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: porządek