Zakończyły się konsultacje w sprawie przystąpienia do Metropolii

W dniach 26 kwietnia – 9 maja br. prowadzone były konsultacje z mieszkańcami w sprawie dołączenia naszej gminy do powstałej w 2017 roku w województwie śląskim Metropolii.
PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
przeprowadzonych w Gminie Ornontowice
w sprawie wejścia Gminy Ornontowice w skład Związku Metropolitalnego
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Termin przeprowadzenia konsultacji Odpowiedź TAK Odpowiedź NIE Nieważny Razem % TAK % NIE % nieważne % razem
26.04. – 9.05.2018
174
0
2
176
98,86
0
1,14
100