Zalegasz z płatnościami wobec gminy? Trafisz do Krajowego Rejestru Długów

Mieszkańcy, którzy nie regulują w terminie swoich zobowiązań wobec gminy, zostaną wpisani do Krajowego Rejestru Długów.

Gmina Ornontowice podpisała właśnie umowę z Krajowym Rejestrem Długów w sprawie zamieszczenia w rejestrze długów nierzetelnych płatników.

Wpisania do Krajowego Rejestru Długów mogą obawiać się te osoby, których dług wynosi minimum 200 złotych w przypadku osób fizycznych, a w przypadku przedsiębiorców 500 złotych, a okres zalegania z opłatami wynosi co najmniej 30 dni.

Czym to będzie skutkować?

Otóż dłużnicy tacy nie będą mieli możliwości otrzymania kredytu z banku, bądź innych instytucji finansowych, będą mieli również utrudniony dostęp do usług telekomunikacyjnych i multimedialnych (telefon w abonamencie, dostęp do internetu, telewizja kablowa i inne).

Przed umieszczeniem danych dłużnika w rejestrze długów, zalegający z płatnościami otrzyma wezwanie do zapłaty z terminem płatności 7 dni. Jeżeli w tym czasie dług nie zostanie spłacony, dłużnik otrzyma pismo z ostrzeżeniem (po tytule wykonawczym) o ujawnieniu jego zaległości w Krajowym Rejestrze Długów, a jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania pisma dług nie zostanie spłacony, wówczas informacja o niezapłaconych należnościach zostanie przekazana do Krajowego Rejestru Długów. Dopiero z chwilą całkowitej spłaty swojej należności wobec gminy dane zostaną usunięte z rejestru długów.