Żałoba na terenie gminy Ornontowice w związku z tragedią w kopalni w Jastrzębiu-Zdroju

Łącząc się w bólu z Rodzinami i Bliskimi Górników, którzy zginęli tragicznie 5 maja br. w wypadku w Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju, Wójt Gminy Ornontowice wydał Zarządzenie w sprawie ogłoszenia w dniach 17, 18 i 19 maja 2018 r. żałoby na terenie Gminy Ornontowice.

Na znak żałoby na budynkach jednostek organizacyjnych gminy umieszczono flagę państwową z kirem. Flagi na masztach przed siedzibą Urzędu Gminy zostały opuszczone do połowy wysokości masztu.

Organizacja imprez przez jednostki organizacyjne gminy w tych dniach została wstrzymana.

Wójt apeluje także do mieszkańców oraz organizacji i stowarzyszeń o uczczenie pamięci zmarłych Górników i zaniechanie organizowania imprez w dniach żałoby.

W załączeniu: Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice