Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni sięgaczy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 15 czerwca br. została podpisana umowa a w dniu 21 czerwca br. przekazano plac budowy na realizację zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni sięgaczy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39. Prace budowlane rozpoczną się od miesiąca lipca br.

Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z 2 progami zwalniającymi, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na łącznej długości ok. 350m.

Termin wykonania zadania: do 14.09.2018r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.