Kasztanowce znów chronione przed szkodnikiem

W tym roku, wzorem lat poprzednich, po raz kolejny podjęto działania mające na celu zmniejszenie i eliminację populacji szrotówka kasztanowcowiaczka. Gmina Ornontowice prowadzi takie działania od 2007 roku, co znacząco przyczynia się do zachowania żywotności i poprawy kondycji 11 kasztanowców na terenie Parku Gminnego oraz Świątyni Dumania – Parku Archanioła. Wykonano już pierwsze prace polegające na montażu taśm lepowych na pniach kasztanowców, służących do wyłapywania szkodnika oraz wabików feromonowych, które mają za zadanie zwabianie samców szrotówka. Docelowo mają być wykonane jeszcze dwa montaże taśm i wabików.

Zadanie jest dofinansowane w części z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W dniu 27.04.2018 r. Zarząd Funduszu podjął decyzję o przyznaniu dotacji. Umowa (w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych) będzie obejmować ochronę 9 drzew gatunku kasztanowiec biały, rosnących na terenie Zabytkowego Założenia Pałacowo-Parkowego.