Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

Urząd Gminy Ornontowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany uchwały XLI/349/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ornontowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Ornontowice

Plik: Zarządzenie Nr 0050.0424.2018 Wójta Gminy Ornontowice