Masz możliwość wypowiedzenia się – Twoja opinia jest ważna!

Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 10.05.2018r. Rada Gminy Ornontowice przyjęła uchwałę nr XLIII/368/18 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ornontowice na lata 2018-2025.

Planowanie rozwoju Gminy jest jednym z kluczowych zadań i jedną z ważniejszych funkcji zarządzania. Strategia stanowi zapis świadomych wyborów społeczności regionu, zorientowanych na rozwiązanie głównych problemów i utrzymanie Gminy na ścieżce trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie konkurencyjności naszego regionu.

Jest to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, ponieważ to on określa wieloletnie plany rozwojowe naszego samorządu. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy o włączenie się w proces współtworzenia polityki zrównoważonego rozwoju naszej gminy.

Wystarczy wypełnić anonimową ankietę dostępną pod adresem: https://goo.gl/forms/vx6INHPuGVgssuy73

Ostateczny termin wypełnienia ankiet to 9 lipca 2018 roku.

Orientacyjny czas wypełnienia ankiety to 10-15 minut.

Państwa udział w badaniu jest bardzo ważny. Im dokładniejsze informacje zgromadzimy, tym lepiej będziemy mogli dostosować i opracować plany inwestycyjne na najbliższe lata według potrzeb mieszkańców. Biorąc pod uwagę wszelkie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne szacowany czas opracowania Strategii Rozwoju Gminy przewidziany jest na około 5 miesięcy.

Wszelkich informacji w powyższym przedmiocie udzieli Państwu Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji – Beata Drobny pod nr telefonu 32/3306228 lub osobiście w pokoju 321. Także dla Państwa wygody kontaktu uruchamiamy specjalny adres mailowy: strategia@ornontowice.pl

Dziękujemy za poświęcony czas!

Bezpośredni link do ankiety: https://goo.gl/forms/vx6INHPuGVgssuy73