Prostsza taryfa, zmienione zasady korzystania ze ŚKUP

Od 1 kwietnia weszła w życie nowa, zintegrowana taryfa, która obowiązuje na terenie KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Zmiany dotyczą biletów okresowych i wprowadzane są w związku z koniecznością ujednolicenia oferty taryfowej dla wszystkich organizatorów działających na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zmodyfikowana została liczba dostępnych biletów w taryfie KZK GOP, a także zmieniły się zasady korzystania ze Śląskiej Karty Usług Publicznych.

Wspólna oferta biletowa przygotowana została dla wszystkich organizatorów komunikacji na terenie Metropolii, zgodnie z zasadami ogólnej polityki integracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Modyfikacje te związane są z uproszczeniem oferty i ujednoliceniem oraz wyrównaniem cen. KZK GOP jako jeden z organizatorów działających na terenie Metropolii przyjął opracowane założenia, tak aby z jednolitej taryfy mogli korzystać pasażerowie zarówno Związku, jak i MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy.

Główne zmiany dotyczące taryfy KZK GOP to:

– obniżka cen biletów okresowych bez limitu przejazdów – od ok. 4 do ponad 20 proc. – najpopularniejszy bilet sieciowy, na wszystkie rodzaje transportu kosztował będzie 138 zł, zamiast 144 zł (ponad 4 proc. mniej), natomiast bilet obowiązujący na terenie jednego miasta kosztował będzie 93 zł zamiast 122 zł (ponad 23 proc. mniej);

– likwidacja biletów z limitem przejazdów oraz zniesienie obowiązku sczytywania karty przy wejściu i wyjściu oraz

– zakończenie promocji 5-procentowej obniżki za regularne wykonywanie check-in check-out.

Więcej: http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-prostsza-taryfa-zmienione-zasady-korzystania-ze-skup.html