Przebudowa chodnika przy ul. Akacjowej – etap I (od nr 1 do 7), etap III (od nr 20 do 27), etap IV (odcinek nowego chodnika za parkingiem)

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż od 11 czerwca br. rozpoczęły się prace związane z przebudową chodnika przy ul. Akacjowej – etap I (od nr 1 do 7), etap III (od nr 20 do 27), etap IV (odcinek nowego chodnika za parkingiem).

Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej o łącznej długości ok. 400 mb i szerokości zmiennie od 2m do 2,5m.

Termin wykonania zadania: do 31.07.2018r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.