Informacja o zakończonej inwestycji

Zakończyły się prace związane z przebudową chodnika przy ul. Akacjowej – etap I (od nr 1 do 7), etap III (od nr 20 do 27), etap IV (odcinek nowego chodnika za parkingiem).

Przedmiotem zadania było wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o łącznej długości ok. 400 mb i szerokości zmiennie od 2m do 2,5m.