Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ornontowicach

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 21 czerwca br. została podpisana umowa oraz przekazano plac budowy na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ornontowicach. Prace budowlane rozpoczną się w miesiącu lipcu br.

Przedmiotem niniejszego zadania jest montaż urządzeń rekreacyjnych, edukacyjnych i sprawnościowych wraz z nawierzchnią bezpieczną, montaż nowych elementów małej architektury, wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej i izolacyjnej.

Termin wykonania zadania: do 31.08.2018r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.