Przekazanie sprzętu dla jednostki OSP Ornontowice

3 lipca 2018 roku w Remizie OSP odbyło się uroczyste przekazanie druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach sprzętu ratownictwa, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I Priorytetu IIIB – Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gmina Ornontowice zakupiła sprzęt za łączną kwotę 16 200,00 złotych, na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 16 038,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 162,00 zł. Zakupiono pilarkę ratowniczą Stihl MS 461-R, kamerę termowizyjną FLIR K2, przecinarkę spalinową Stihl TS 700.

W uroczystym przekazaniu udział wzięli przedstawiciele gminy wraz Zastępcą Wójta Gminy Ornontowice Arkadiuszem Pamuła oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach. Zakupiony sprzęt umożliwi jednostce OSP sprawne udzielanie pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.