Wybory samorządowe 2018 – przypomnienie

Przypominamy, że wszystkie informacje związane z organizacją zbliżających się wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego są na bieżąco zamieszczane i aktualizowane w Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy (www.bip.ornontowice.pl) w zakładce:

WYBORY:

Wybory samorządowe 2018 – informacje ogólne http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/17918198

Wybory samorządowe 2018 w Ornontowicach  http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/16589453

Kodeks wyborczy  http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/026/010

a także na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy boisku GKS Gwarek, w pobliżu ul. Zwycięstwa 7b.