Zmiany na linii 636 w dni robocze

Urząd Gminy Ornontowice informuje mieszkańców, że zakończono analizę pism, które wpłynęły do tut. Urzędu w związku z proponowaną zmianą rozkładu jazdy linii 636 (dni robocze) w godzinach rannych. Wpłynęło osiem pism, żadne z nich nie zawierało sprzeciwu a jedynie propozycje dodatkowych kursów. Wystosowane zostało pismo do organizatora komunikacji tj. KZK GOP Katowice z akceptacją proponowanych zmian kursów nr 102, 103 i 104.