Informacja dot. projektu „Kwalifikacje spawacza dla osób pozostających bez pracy do 29 lat”

Przekazujemy informację z Zakładu Doskonalenia Kadr – KOMAG Sp. z o.o. z Gliwic

“Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Kwalifikacje spawacza dla osób pozostających bez pracy do 29 lat” nr WND-POWR.01.02.01-24-0023/17 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który nadzoruje Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Projekt skierowany jest do 20 osób pozostających bez pracy w wieku 18 – 29 lat, nie kształcących się i nie szkolących się z woj. śląskiego, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji spawacza w metodzie MAG 135 potwierdzonych Świadectwem Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza Instytutu Spawalnictwa oraz odbyciem płatnego stażu zawodowego w wymiarze 3 miesięcy, a następnie uzyskaniem zatrudnienia. Dodatkowe kwalifikacje spawalnicze mogą stanowić uzupełnienie do uzyskanego wykształcenia zdobytego w formach szkolnych i zwiększyć szanse zatrudnienia.

Projekt realizowany będzie w okresie 1.09.2018 r. do 31.07.2019 r. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje o projekcie możecie Państwo znaleźć pod adresem: www.zdk-komag.pl w zakładce „Projekty unijne”.”

Plakat_Kwalifiakcje spawacza

ulotka_Kwalifikacje spawacza