Informacja o realizowanej inwestycji

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż trwają prace związane z budową sięgacza ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39 wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W związku z powstałymi utrudnieniami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.