Informacja Wójta

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o III racie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, której termin płatności upływa15 września 2018 r.