Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ornontowicach

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 19.09.2018r. zakończyła się realizacja zadania pod nazwą: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ornontowicach. Jednocześnie dokonano oficjalnego otwarcia placu zabaw przez Wójta Gminy Ornontowice oraz przedstawicieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ornontowicach.

Przedmiotem zadania był montaż urządzeń rekreacyjnych, edukacyjnych i sprawnościowych wraz z nawierzchnią bezpieczną, montaż nowych elementów małej architektury, wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej i izolacyjnej.